USLUGE PREVODJENJA

Jedna od naših djelatnosti su usluge pismenog i usmenog prevođenja sa i na strane jezike:

  • Engleski,
  • Njemački,
  • Italijanski,
  • Francuski,
  • Slovenački,
  • Češki,
  • Švedski
  • ostale strane jezike.

Prevođenje vrši iskusni tim sudskih tumača, prevodilaca i profesora, a dokaz kvaliteta je zadovoljstvo naših klijenata sa kojim sarađujemo.

Klijentima garantujemo kvalitet, poštovanje dogovorenih rokova i prihvatljive cijene.