POČETNI KURS INFORMATIKE

Početni kurs informatike se odvija u okviru 30 školskih časova, a oblasti koje se izučavaju su:

  • Osnovni rad na računaru(Windows OS),
  • Osnovne administratorske funkcije u Windows operativnom sistemu,
  • Rad sa pomoćnim alatima,
  • Korišćenje Microsoft Word programa iz Microsoft Office paketa.