O NAMA

JU RADNIČKI UNIVERZITET BANJA LUKA

Pod imenom Radnički Univerzitet, osnovani smo 1962. godine, a osnivač je grad Banja Luka. Osnovani smo iz potrebe grada da ima ustanovu koja će se baviti neformalnim, formalnim i iformalnim obrazovanjem, obrazovanjem odraslih. Tako  smo jedna  od najstarijih ustanova koja se bavi takvim vidom obrazovanja u BiH. Već dugi niz godina  sa uspjehom promovišemo doživotno učenje, podizanje kvaliteta života građana i unapređenja društva putem prihvatanja doživotnog učenja, kao životnog opredjeljenja, što je i najvažniji zadatak u obrazovanju odraslih.

Rješenjem broj 07/5.1/034-251/10, od 01.11.2010. godine, donesenom od strane Ministarstva prosvjete i kulture, Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Radničkom univerzitetu je odobreno izvođenje nastave obrazovanja odraslih, program srednjeg stručnog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije  za sledeće struke:

  • Struka EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA za zanimanja  EKONOMSKI TEHNIČAR, POSLOVNO PRAVNI TEHNIČAR i POSLOVNI SEKRETAR,
  • Struka SAOBRAĆAJ  za zanimanja TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA i VOZAČ MOTORNIH VOZILA,
  • Struka ELEKTROTEHNIKA za zanimanja TEHNIČAR ELEKTROENERGETIKE, TEHNIČAR RAČUNARSTVA i ELEKTRIČAR,
  • Struka – ostale djelatnosti za zanimanje FRIZER.

Istim Rješenjem dobili smo i odobrenje za izvođenje OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH.

Temelj našeg pristupa učenju je kvalitetno prenošenje znanja i dinamična interakcija sa svim polaznicima. Za sva zanimanja iz navedenih struka, obezbijedili smo stručan kadar, koji svojom stručnošću doprinosi kvalitetu realizacije ovog programa.  Cilj nam je  pružiti polaznicima ugodno, poticajno i motivirajuće okruženje u kojem će dobiti iznimno kvalitetno obrazovanje.

U saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih, želja nam je da dostignemo što veći kvalitet obrazovanja odraslih, kako bi naši polaznici uspješno ušli u tržišnu privredu Republike Srpske i BiH.

Potvrda našeg kvaliteta, i uspjeha rada, je broj zaintresovanih polaznika, i zadovoljstvo polaznika koji su završili svoj ciklus obrazovanja kod nas.

Pored gore navedenog Radnički univerzitet, bavi se organizovanjem i izvođenjem kurseva stranih jezika, a iz te oblasti radimo i usluge prevođenja. Organizujemo i kurseve informatike i daktilografije.