KONKURS

Na osnovu člana 14. statuta JU Radnički univerzitet Banja Luka i člana 25. stav 1 Zakona o obrazovanju odraslih  (“Službeni glasnik Republike Srpske” 59/09 ) i rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih broj 07/5.1/034-251/10  r a s p i s u j e

KONKURS

za upis polaznika u program srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije, dokvalifikacije i osnovnog obrazovanja odraslih…

Pročitaj više