NAPREDNI KURS INFORMATIKE

Napredni kurs informatike se odvija u okviru 50 školskih časova, a oblasti koje se izučavaju su:

  • Napredni rad na računaru(Windows OS),
  • Naprednije administratorske funkcije na računaru,
  • Microsoft Excel iz Microsoft Office paketa.