KURSEVI STRANIH JEZIKA

Kursevi stranih jezika prilagođeni su uzrastu i potrebama polaznika.

Naši nastavnici su kvalifikovani sa puno radnog iskustva u nastavi, koji će se prilagoditi potrebama polaznika i pomoći vam da postignete svoj cilj.

Kursevi su razvrstani na:

  • dječije kurseve: od I do V razreda osnove škole,
  • kurseve za odrasle: od VI do IX razreda osnovne škole, srednoškolski uzrast i kurs za odrasle.

Na Radničkom univerzitetu se održavaju kursevi iz sledećih stranih jezika:

  • Engleski jezik,
  • Njemački jezik,
  • Italijanski jezik,
  • Francuski jezik,
  • Kurs Srpskog jezika za strance.