KURS DAKTILOGRAFIJE

Kurs daktilografije obuhvata ovladavanje sistemom desetoprstnog slijepog kucanja. Ukupan fond časova je 60 a organizuje se tri puta sedmično po dva školska časa. Nakon završenog  i položenog kursa polaznik dobija uvjerenje o  poznavanju daktilografije.

Takođe nudimo mogućnost polaganja klase za daktilografe. Da bi polaznik dobio uvjerenje o određenoj klasi, potrebno je:

  • za I A klasu 351 i više otkucaja u minuti,
  • za I B klasu 301-350 otkucaja u minuti,
  • za II klasu 231-300 otkucaja u minuti,
  • za III klasu 180-230 otkucaja u minuti.