СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ШУМАРСКИМ ФАКУЛТЕТОМ

Директор Радничког универзитета Босиљка Радић и декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци проф.др Војислав Дукић потписали су Споразум о сарадњи ради интензивирања пословно-техничке сарадње у циљу заједничког развоја и подизања конкурентости,јачања капацитета ради унапређења дјелатности за које су основани,те припреме будућег дјеловања кроз модел заједничке сарадње

Споразум ће омогућити рационалније коришћење расположивих кадровских потенцијала, расположивих ресурса, пословног простора те  едукационе опреме и средстава како би се унаприједили сви облици сарадње страна у Споразуму за потребе развоја образовног система.

Разлози и потребе унапријеђења сарадње и заједничког наступања Факултета и Радничког универзитета  произилазе из сазнања да:

-       Факултет, као  научна и образовна институција, уз властите могућности пружања услуга едукација и других видова подршке, проширује могућности учествовања у свим процесима везаним за развој и унапријеђење образовања одраслих а Раднички универзитет, кроз партнерство с Факултетом, добија подршку високошколске установе сертификоване за извођење програма оспособљавања одраслих, за  спровођење активности  извођења наставе за одрасле у средњем стручном образовању  занимања дрвне струке.

 

Основни принципи сарадње између страна у Споразуму обезбјеђују се кроз:

-       Размјену искустава и достигнућа у образовању одраслих

-       Техничку и стручну помоћ у појединачном или заједничком кандидовању пројеката,

-       Сарадњу и помоћ у области издавачке дјелатности и литературе која се користи у настави

-       Омогућавање коришћења лабораторија  опреме Факултета за едукације

које се изводе у сарадњи Факултета и Радничког универзитета

-       Организовање догађаја везаних за процесе едукација

-       Стални информациони контакт и електронско повезивање Факултета и Радничког  универзитета.

На основу овог Споразума, потписнице Споразума старају се заједно за испуњавање потребних услова за добијање акредитација и лиценци предвиђених важећим прописима за дјелатности које обављају.

 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ФИЛОЛОШКИМ ФАКУЛТЕТОМ

Директор Радничког универзитета Босиљка Радић и декан Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци Петар Пенда потписали су уговор о сарадњи,на основу којег је 16 студената Одсјека за Енглески језик и књижевност већ имало часове посматрања наставе-хоспитовања у оквиру предмета Методика наставе Енглеског језика у учионицама ЈУ Раднички универзитет

Овим Уговором, Раднички универзитет обавезује се да омогући студентима Студијског програма енглеског језика и књижевности и Студијског програма њемачког језика и књижевности посматрање наставе – хоспитовање, као и приступ практичном савременом начину извођења наставе,као и омогући увид у израду тестова, начин кориговања тестова и начин испитивања кандидата током спровођења испита које организује Раднички универзитет.

Филолошки факултет је дужан да редовно обавјештава Раднички универзитет о броју студената који ће у складу са овим Уговором присуствовати настави или испитима на Радничком универзитету,као и да предочи студентима Правилник о понашању Радничког универзитета којег студенти Студијског програма енглеског језика и књижевности и Студијског програма њемачког језика и књижевности треба да поштују приликом боравка на Радничком универзитету.

 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА МАШИНСКИМ ФАКУЛТЕТОМ

          Maшински факултет  и ЈУ Раднички универзитет потписали су Споразум о сарадњи ради интензивирања пословно-техничке сарадње, у циљу заједничког  развоја и подизања конкурентности, јачања капацитета Машинског факултета и ЈУ Раднички универзитет ради унапрјеђења дјелатности за које су основани, те припрема за будуће дјеловање кроз модел заједничке сарадње.

Споразум су потписали декан Машинског факултета проф. др Дарко Кнежевић и директор ЈУ Раднички универзитет, Босиљка Радић.

Разлози и потребе унапрјеђења сарадње и заједничког наступања Машинског факултета и ЈУ Раднички универзитет  произилазе из сазнања да:

Машински факултет, као  научна и образовна институција, уз властите могућности пружања услуга едукација и других видова подршке, проширује могућности учествовања у свим процесима везаним за развој и унапрјеђење образовања  одраслих са посебним аспектом на дјелатности везане за извођење програма оспособљавања одраслих.

ЈУ Раднички универзитет, кроз партнерство с Машинским факултетом, добија подршку високошколске установе сертификоване за извођење програма оспособљавања одраслих, за  спровођење активности  извођења наставе за одрасле у средњем стручном образовању, занимања металске струке.

На основу овог Споразума, потписнице се обавезују да заједнички раде на стварању свих законом прописаних услова дјеловања кроз модел заједничке   пословно-техничке сарадње, чиме ће се обезбиједити бржи развој  и учешће Машинског факултета и ЈУ Раднички универзитет у свим активностима од стратешког значаја за развој и унапрјеђење образовања одраслих, те обезбиједити заштита општег и виталног интереса који се могу јавити у овој области.